Oświadczenie o dochodach zanim zaczniesz wypełniać !
Zanim zaczniesz wypełniać oświadczenie o dochodach zapoznaj się z zasadami :
  1. Wszelkie informacje dotyczące zmiany stanu wniosku będą wysyłane na adres e-mail
  2. Aby oświadczenie, mogło być rozpatrywane musi ono dotrzeć, wraz ze wszystkimi załącznikami
  3. Nie dostarczenie oświadczenia w formie papierowej skutkuje jego nie rozpatrzeniem
WAŻNE!!!!

Po wypełnieniu oświadczenia zapoznaj się z tym linkiem

Procedowanie wniosku
Procedowanie wniosku możemy przedstawić w kliku krokach:
  1. Wypełnienie oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb Wypełnia Student
  2. Wydrukowanie zarejestrowanego oświadczenia wraz z uzupełnionymi załącznikami Wypełnia Student
  3. Doręczenie oświadczenia i załączników w formie papierowej do Centrum Obsługi Studentów Składa Student
  4. Potwierdzenie doręczenia oświadczenia w systemie USOSweb Potwierdza pracownik COS
  5. W przypadku niepoprawnie wypełnionego oświadczenia, jest ono cofane do poprawy. Student otrzymuje informacje o cofnięciu na adres e-mail (zmiany są widziane w systemie USOSweb). Od tej pory student musi ponownie wypełnić oświadczenie (cofnięcie do pkt.1 ). Wkonuje pracownik COS
  6. W przypadku niedoniesienia wszystkich koniecznych załączników oświadczenie jest cofnięte do uzupełnienia. Student otrzymuje informacje o cofnięciu na adres e-mail (zmiany są widziane w systemie USOSweb). Od tej pory student musi przynieść brakujące dokumentu do Centrum Obsługi Studentów . Wykonuje pracownik COS
  7. W przypadku, gdy oświadczenie jest prawidłowo wypełnione, wniosek otrzrymuje status zaakceptowany co, daje możliwość rozpatrywania wniosku o stypendium socjalne. Wykonuje pracownik COS

Proces ten można przedstawić za pomocą poniższego rysunku: