Logowanie i zmiana hasła w systemie USOSweb

Pierwszym krokiem aby się zalogować do systemu USOSweb jest przejście do strony głownej USOSweb


Po kliknięciu w powyższy załącznik zostaniesz przeniesiony do strony głównej portalu USOSweb PWSTE (Rys. 1). Następnie w prawym górnym rogu klikamy na przyciskZaloguj się (Rys. 1 pkt 1)

Rys. 1: USOSweb - strona główna serwisu

Po kliknięciu w przycisk zaloguj zostaniemy przeniesieni do strony głównej logowania (Rys. 2). Następnie wprowadzamy swój login (1) – powinien on wyglądać w następujący sposób: ”s+numer albumu”. Kolejno wprowadzamy swoje hasło (2). Po wprowadzeniu hasła klikamy na przycisk ”ZALOGUJ” (3).

Rys. 2: Okno logowania do systemu USOSweb

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe zostaniemy przeniesieni do strony głównej USOSweb-a. W sytuacji, gdy nie pamiętamy hasła możemy je zmienić klikając na przycisk „Zapomniałem hasła”(Rys. 3 pkt. 1)

Rys. 3: USOSweb - strona logowania do serwisu

Po kliknięciu w odnośnik zostaniemy przekierowani do strony (Rys. 4) w której możemy wprowadzić(1):

  1. s+mumer albumu
  2. PESEL
  3. adres e-mail

Następnie klikamy w przycisk resetuj hasło(2).

Rys. 4: Strona resetująca hasło do systemu USOS

Po kliknięciu w przycisk ”Resetuj hasło” pokaże się komunikat o tym, że link dający możliwość zmiany hasła został wysłany na wskazany adres e-mail ( Rys. 5 pkt. 1).

Rys. 5: Wyświetlenie informacji o wysłanym linku do zmiany hasła

Po zalogowaniu się do poczty na, którą przyszedł e-mail dotyczący linku z resetowaniem hasła, odnajdujemy go i klikamy w niego. Po kliknięciu w link zostaniemy przekierowani do strony w, której możemy zmienić hasło (Rys. 6). Na początku zapoznajemy się z wymaganiami dotyczącymi hasła (1), następnie wprowadzamy hasło spełniające wymagania (2). Po wprowadzeniu hasła i poprawnym jego powtórzeniu (3), klikamy w przycisk ”Wprowadź nowe hasło”(4). Jeżeli hasło spełnia określone wymagania i zostało poprawnie powtórzone, wtedy zostaniemy poinformowani o poprawnej zmianie hasła.

Rys. 6: Zmiana hasła w serwisie USOS.