Wniosek o zapomogę zanim zaczniesz wypełniać !
Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dochodach zapoznaj się z zasadami :
 1. Wszelkie informacje dotyczące zmiany stanu wniosku będą wysyłane na adres e-mail
 2. Aby wniosek mógł być rozpatrywany musi on dotrzeć, wraz ze wszystkimi załącznikami do COS
 3. Nie dostarczenie wniosku w formie papierowej skutkuje jego nie rozpatrzeniem
WAŻNE!!!!

Po wypełnieniu wniosku zapoznaj się z tym linkiem

Procedowanie wniosku o zapomogę
Procedowanie wniosku możemy przedstawić w kilku krokach:
 1. Wypełnienie wniosku o zapomogę. Wypełnia Student
 2. Wydrukowanie zarejestrowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczność na podstawie której student ubiega się o zapomoge. Wypełnia Student
 3. Doręczenie wniosku, wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi okoliczność na podstawie której student ubiega się o zapomoge) w formie papierowej do Centrum Obsługi Studentów. Dostarcza Student
 4. Potwierdzenie doręczenia wniosku w systemie USOSweb. Potwierdza pracownik COS
 5. W przypadku niepoprawnie wypełnionego wniosku, jest on cofnięty do poprawy. Student otrzymuje informacje o cofnięciu na adres e-mail (zmiany są widziane w systemie USOSweb). Od tej pory student musi ponownie wypełnić wniosek (cofnięcie do pkt.1 ).
 6. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub z innego powodu został cofnięty do uzupełnienia student otrzymuje informacje o tym fakcie na wskazany we wniosku adres e-mail. Zmiany są widziane także w systemie USOSweb. W przypadku, gdy nie podano powodu cofnięcia wniosku, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Studentów. Wykonuje pracownik COS
  1. W przypadku, gdy student nie zareaguje na cofnięcie wniosku do poprawy, wtedy tworzone jest wezwanie. Wykonuje pracownik COS
  2. W przypadku, gdy student nie odbierze wezwania w Centrum Obsługi Studentów wezwanie jest wysłane pocztą Wykonuje pracownik COS
  3. W przypadku, gdy student nie stawi się na wezwanie do Centrum Obsługi Studentów, wtedy tworzone jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrywania Wykonuje pracownik COS
 7. Studenci powinni stawić się do Centrum Obsługi Studentów. Wykonuje Student
 8. Przyjęcie wniosku o stypendium socjalne do rozpatrywania. Wykonuje pracownik COS