PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 14 dni temu
 
Ogłoszenie
 

Studencie/Studentko ostatniego roku studiów,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat jakości kształcenia na Uczelni. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni.Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny.
Ankieta będzie dostępna od 2021-01-11 do 2021-01-31 Ankieta jest w pełni anonimowa.
Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety: Studia 1 stopnia

 1. Administracja https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/151/
 2. Bezpieczeństwo Wewnętrzne https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/152/
 3. Finanse i Rachunkowość https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/153/
 4. Filologia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/154/
 5. Hotelarstwo i Animacja Czasu Wolnego https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/155/
 6. Kosmetologia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/156/
 7. Pielęgniarstwo https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/157/
 8. Praca Socjalna https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/158/
 9. Zarządzanie https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/159/

Studia 2 stopnia

 1. Geodezja i Kartografia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/160/
 2. Pedagogika https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/161/
 3. Zarządzanie https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/162/
 
 
Ogłoszenie
 

Przypominamy, że 31 stycznia 2021 r. upływa termin zaliczenia "Przysposobienia bibliotecznego". Zaliczenie tego przedmiotu jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich. Studenci studiów magisterskich 2-letnich nie są objęci tym obowiązkiem. Aby uzyskać zaliczenie, należy spełnić dwa warunki (szczegóły na stronie internetowej Biblioteki): https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/index.php/przysposobienie-biblioteczne/

 

 

 
Ogłoszenie
 

Studencie/Studentko
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny.
Ankieta jest w pełni anonimowa.
Studia 1 stopnia

 1. Administracjahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/129/
 2. Automatyka i Elektronika Praktycznahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/130/
 3. Budownictwohttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/131/
 4. Bezpieczeństwo Wewnętrznehttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/132/
 5. Finanse i Rachunkowość https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/133/
 6. Filologiahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/134/
 7. Geodezja i Kartografiahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/135/
 8. Hotelarstwo i Animacja Czasu Wolnegohttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/136/
 9. Informatykahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/137/
 10. Kosmetologiahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/138/
 11. Logistyka i Spedycjahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/139/
 12. Pedagogikahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/140/
 13. Pielęgniarstwohttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/141/
 14. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolnahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/142/
 15. Praca Socjalnahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/143/
 16. Zarządzaniehttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/144/

Studia 2 stopnia

 1. Geodezja i Kartografiahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/145/
 2. Pedagogikahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/146/
 3. Zarządzaniehttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/147/
 4. Pielęgniarstwohttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/148/
 5. Administracjahttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/149/
 6. Bezpieczeństwo Wewnętrznehttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/150/
 
 
Ogłoszenie
 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 grudnia 2020 r. została udostępniona ankieta dla nauczycieli akademickich realizujących w semestrze zimowym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ankieta jest dostępna pod linkiem https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/128/
Ankieta będzie dostępna do 15 stycznia 2021 r.

 
 
Biblioteka PWSTE
 

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że od 30 listopada 2020 roku  biblioteka jest czynna:

od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 17:00

w sobotę od godz. 10:00 do godz. 14:00

Czytelnikom przypominamy o obowiązku dezynfekowania rąk i zakrywania ust i nosa!

Zasady wypożyczania książek z Biblioteki:

 1. Rezerwacji książek można dokonać:

16 624 40 83 - Czytelnia Ogólna

 • Odbiór książek jest możliwy wyłącznie po telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę:

– książki z Wypożyczalni pod nr tel. 16 624 40 86,

- książki z Czytelni Ogólnej pod nr tel. 16 624 40 83,

 1. Książki z Czytelni Ogólnej wypożyczane są tylko studentom i pracownikom PWSTE w Jarosławiu.

 2. Czytelnik może wypożyczyć książki do domu na okres 7 dni po wcześniejszym zamówieniu telefonicznie.

 1. Zwroty książek odbywają się poprzez wrzutnię książek która znajduje się przy wejściu do budynku biblioteki i pozwala na zwrot książek również poza godzinami pracy Biblioteki https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/index.php/wrzutnia-ksiazek/

 1. Zwrócone książki poddane zostają trzydniowej kwarantannie i po upływie tego czasu mogą być ponownie udostępnione czytelnikom. Prosimy o niedezynfekowanie książek we własnym zakresie,

 2. Zwroty mogą nastąpić również przesyłką rejestrowaną na adres biblioteki.

Osoby preferujące tryb zdalny zapraszamy do korzystania z naszych baz danych i zbiorów cyfrowych: https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/index.php/zasoby-cyfrowe/

 
 
Biblioteka PWSTE
 

Przypominamy wszystkim studentom i pracownikom uczelni, że od 1 października 2020 r.  Biblioteka PWSTE w Jarosławiu wznowiła swoją działalność i możliwe jest nie tylko wypożyczanie książek do domu, ale także korzystanie z obu czytelni z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ochrony przed zakażeniem Covid-19. Aby dodatkowo podnieść bezpieczeństwo czytelników uruchomiliśmy automatyczną wrzutnię, która znajduje się przy wejściu do budynku i pozwala na zwrot książek również poza godzinami pracy Biblioteki. Osoby preferujące tryb zdalny zapraszamy do korzystania z naszych baz danych i zbiorów cyfrowych.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej Biblioteki https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/

 
 
Legitymacje studenckie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona na semestr zimowy 2019/2020 lub semestr letni roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność, bez potwierdzania ich ważności w Dziale Obsługi Studenta do momentu przywrócenia funkcjonowania działalności Uczelni oraz do 60 dni od momentu przywrócenia funkcjonowania Uczelni.

 
 
Odbywanie kwarantanny
 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora w w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia oraz studentów

 
 
Legitymacja ELS
 

Legitymacje studenckie dla I roku będą wysyłane pocztą na adres zamieszkania po ich wydrukowaniu (po złożeniu wniosku i opłaty przez studenta)

 
 
Wytyczne prowadzenia zajęć W PWSTE
 

Prosimy o zapoznanie się wytycznymi do realizacji zajęć ze studentami.

 
 
Dostęp do norn PKN
 
Biblioteka PWSTE w Jarosławiu informuje, że zakupiona została licencja na dostęp do Polskich Norm (PKN). Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową Biblioteki:
 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do 30.09.2020 r. bez potwierdzania ich ważności w Centrum Obsługi Studentów.

 
 
Ogłoszenie
 

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu
Drodzy Czytelnicy, aby przynajmniej częściowo umożliwić Wam dostęp do książek w okresie zamknięcia Biblioteki, informujemy, że cały czas działa czytelnia internetowa IBUK Libra.
Prośbę o kod dostępu proszę kierować pod adres: czytelnia@pwste.edu.pl
Więcej informacji na http://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/8f3d13e0-a77b-42c6-b49e-1074e10822b4/1//

 

 

 
Informacja dotycząca platformy e-lerningu
 

Aby zalogować się do systemu elerningu trzeba używać jako loginy s+numer_albumu a hasło takie samo jak do systemu USOSweb. Nie można używać jako loginu adresu email i numeru pesel.
Link do platformy: https://elearning.pwste.edu.pl/moodle/login/index.php

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji