PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 46 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 12 godz. temu

 

 

Ogłoszenie

Studenci!
Mamy przyjemność ogłosić, iż wraz z wdrożeniem nowego stanowiska Wiceprzewodniczącego ds. Budżetu i Finansów rozpoczęły się wybory uzupełniające do Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Kandydatury można przesyłać do 20 stycznia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://usspwste.pl/kandydatura/ Więcej szczegółów dostępnych na naszej stronie internetowej, a także na FanPage w serwisie Facebook.
Debata studencka pomiędzy kandydatami została zaplanowana na 22 stycznia!
Pozdrawiamy,
Biuro Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

 

 

Ogłoszenie

Zależy Ci na jakości kształcenia? Wypełnij ankietę!
Po raz kolejny mają Państwo możliwość w łatwy sposób ocenić swoich nauczycieli akademickich.
Ankieta jest anonimowa - nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do kodu identyfikacyjnego studenta w USOSWeb. Po zamknięciu ankiety i opracowaniu wyników, nauczyciele widzą zbiorcze (uśrednione) oceny każdego pytania, co daje im możliwość spojrzenia na swoją pracę dydaktyczną oczami studentów.
W systemie USOSWeb student może wypełnić ankietę oceniającą:

 • przygotowanie merytoryczne nauczycieli akademickich,
 • sposób przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych przez studentów,
 • stopień realizacji programu zajęć,
 • postawę wobec studenta.
W ankietach mogą Państwo również dodać własne komentarze na temat ocenianych nauczycieli akademickich.
Aby mogli Państwo wypełnić ankietę, po zalogowaniu się do systemu USOSWeb, w zakładce "DLA STUDENTÓW", w bocznym menu "MOJE STUDIA", należy wybrać pozycję "ANKIETY". Po kliknięciu tej pozycji, zostanie wyświetlona lista zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich wyznaczonych do oceny z którymi mieli Państwo zajęcia w semestrze zimowym.
Wypełnione ankiety, pozwolą nam uzyskać informację na temat jakości kształcenia w PWSTE w Jarosławiu.
Ankieta będzie dostępna w systemie USOSWeb do 19 stycznia 2020 roku.
Zapraszamy do wypełniania ankiet!

 

 

 

Ogłoszenie

Informacje dla studentów dotycząca programu Legia Akademicka
Informujemy, że PWSTE w Jarosławiu została zakwalifikowana do realizacji III edycji „Legii Akademickiej”.
Aby przystąpić do programu kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie i być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej. Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów na ternie uczelni w terminie do 30.04.2020r. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu realizowana jest w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia i zawiera dwa moduły szkolenia:

 1. moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;
 2. moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Warunkiem przystąpienia do programu „Legia Akademicka” jest złożenie do dnia 20 stycznia br. wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego. Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania pokój nr 101 tel. 166244648. Projekt ma charakter ochotniczego szkolenia wojskowego i studenci, którzy zdecydują się wziąć w nim udział, mogą na każdym etapie zrezygnować z kontynuacji szkolenia bez żadnych konsekwencji.

 

 

 

Ogłoszenie

Studencie/Studentko ostatniego roku studiów,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat jakości kształcenia na Uczelni. Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni.
Ankieta będzie dostępna od 2019-12-16 do 2020-01-19.
Ankieta jest w pełni anonimowa.
Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety:

 1. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/48/
 2. Kierunek Finanse i rachunkowość III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/49/
 3. Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/50/
 4. Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia II rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/51/
 5. Kierunek Pielęgniarstwo III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/52/
 6. Kierunek Praca socjalna III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/53/
 7. Kierunek Kosmetologia III rokhttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/54/
 8. Kierunek Geodezja i kartografia studia drugiego stopnia II semestr https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/55/
 9. Kierunek Filologia III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/56/
 10. Kierunek Pedagogika pierwszego stopnia III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/57/
 11. Kierunek Pedagogika drugiego stopnia II rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/58/
 12. Kierunek Administracja III rok https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/59/
Dział Kształcenia

 

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Studenci,
Komisja Stypendialna PWSTE w Jarosławiu informuje, iż decyzje Komisji w sprawie stypendiów są do odebrania w pokoju nr 5 budynek J2 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00 w sobotę od 8:30 do 11:30
Odebranie decyzji jest obowiązkowe!

 

 

Ogłoszenie

Rozpoczęły się zapisy studentów do programu III Edycji Legii Akademickiej. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż. Aby przystąpić do programu kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 1. mieć obywatelstwo polskie,
 2. być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 3. posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową,
 4. być niekaranym.
Wnioski o przystąpieniu do LA można pobrać i wypełnić w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania pokój nr 102 tel. 166244648 w godzinach 8:00 – 14:00 od wtorku do piątku. Tam również można uzyskać więcej informacji na temat programu.

 

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został powołany Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, dlatego w imieniu Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie studentom z Państwa jednostki oświatowej szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego obecnie naboru. Młodzieżowy Sejmik ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego a jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększania świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Mając zatem na uwadze wspieranie postaw obywatelskich warto zachęcać młodych, aktywnych ludzi do udziału w prowadzonym naborze.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku raz na stronie www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl.
 
Informacja

Moduł do składania oświadczeń o dochodach za 2018r będzie dostępny od 9 września 2019r. Moduły do obsługi wniosków o stypendia zostaną uruchomione po dostosowaniu ich do wymogów Ustawy 2.0, prawdopodobnie pod koniec września 2019r.
Załączniki do oświadczeń
Strona z instrukcją wypełniania oświadczenia o dochodach
Pomoc merytoryczna: Centrum Obsługi Studentów
Pomoc techniczna:  Dział Informatyki

 
    Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ofertę stypendiów DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w roku akademickim 2020/2021. W imieniu Pana Prorektora ds. studenckich dra inż. Ryszarda Pukały uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią i rozpowszechnienie jej wśród studentów i pracowników.

Załącznik

 
 
Ogłoszenie
 

elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni.

Instrukcja

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji