PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu

 

 
Ogłoszenie
 

w sprawie terminów składnaia wniosków o stypendium socjalne, socjalne dla osób niepełnosprawnych i rektora.

 Dla studentów II roku i wyżej:

  1. Elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie USOSweb. Termin od 9 września 2019r. do 25 października 2019 r.
  2. Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów. Termin Od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb) :

  1. Elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie USOSwebTermin od 9 września 2019r. do 25 października 2019 r.
  2. Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów. Termin Od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

  1. Elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem folrumarzy dostępnych w systemie USOSwebTermin od 10 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.
  2. Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów. Termin Od 10 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Formularze wniosków

Instrukcja wypełnienia

 
 Informacja 
 

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 , których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528zł muszą zapoznać się z informacjami załączonymi w poniższym załączniku:

Załącznik

  

 
 
 Ogłoszenie
 

Wprowadzono zmiany dotyczące:

terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020. 

nowego regulaminu świadczeń dla studentów

przyznawania świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020

 

 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni. 

Instrukcja wypełnienia:

Instrukcja

 

 

 

 
   Ogłoszenie
 

W miesiącach lipec, sierpień i wrzesień 2019 r. Centrum Obsługi Studentów zmienia godziny pracy w następujących dniach:

Wtorek i środa 1000 -1400 w pozostałe dni Centrum Obsługi Studentów pracuje bez zmian.

 

 

 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play. 

Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji

 

 

 

 
    Ogłoszenie
 

w sprawie składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020

Studenci studiów stacjonarnych zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 mogą je składać w terminie od 21 maja 2019 r. do 16 lipca 2019 r.

Załączniki:

Formularz wniosku

Załącznik nr 6 do regulaminu

WAŻNE !!!

Wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy składać w w/w terminie w Centrum Obsługi Studentów.