PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 51 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 5 godzin temu

 

 

Ogłoszenie

Drodzy Studenci, Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych, na spotkanie otwarte z przedstawicielem Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych - 18 listopada 2019 r. o godzinie 10:30 w auli czerwonej Biblioteki PWSTE. Główny panel spotkania będzie dotyczył wdrożenia i przedstawienia możliwości wyjazdu studentów naszej Uczelni do USA podczas najbliższych wakacji w 2020 r. w ramach inicjatywy Work & Travel. Dodatkowo podczas spotkania przedstawiciele CCUSA opowiedzą o możliwościach związanych z udziałem w tej inicjatywie.

Wszelkie informacje dotyczące spotkania dostępne są na stronie https://www.facebook.com/events/2086283118140462/

 

 

Ogłoszenie

Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat organizacji praktyk zawodowych odbywanych w zakładzie pracy - odbytych w semestrze letnim - rok akademicki 2018/2019. Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni. Ankieta będzie dostępna od 2019-11-12 do 2019-11-26. Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety:

  1. Kierunek Administracja III rok, Europeistyka III rok link
  2. Kierunek Praca Socjalna III rok link
  3. Kierunek Budownictwo IV rok link
  4. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Finanse i rachunkowość III rok, Zarządzanie pierwszego stopnia III rok, Zarządzanie drugiego stopnia II rok link
  5. Kierunek Pedagogika pierwszego stopnia II i III rok, Pedagogika drugiego stopnia II rok link
  6. Kierunek Filologia III rok link

Dział Kształcenia

 

 

 

Ogłoszenie

Studencie/Studentko ostatniego roku studiów kierunków: Budownictwo, Informatyka, Geodezja i kartografia pierwszego stopnia,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat jakości kształcenia na Uczelni. Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni. Ankieta będzie dostępna od 2019-11-12 do 2019-12-03. Ankieta jest w pełni anonimowa.
Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety:
link

Dział Kształcenia

 

 

Ogłoszenie

Rozpoczęły się zapisy studentów do programu III Edycji Legii Akademickiej. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż. Aby przystąpić do programu kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

  1. mieć obywatelstwo polskie,
  2. być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
  3. posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową,
  4. być niekaranym.
Wnioski o przystąpieniu do LA można pobrać i wypełnić w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania pokój nr 102 tel. 166244648 w godzinach 8:00 – 14:00 od wtorku do piątku. Tam również można uzyskać więcej informacji na temat programu.

 

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został powołany Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, dlatego w imieniu Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie studentom z Państwa jednostki oświatowej szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego obecnie naboru. Młodzieżowy Sejmik ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego a jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększania świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Mając zatem na uwadze wspieranie postaw obywatelskich warto zachęcać młodych, aktywnych ludzi do udziału w prowadzonym naborze.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku raz na stronie www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl.

 

 

Ogłoszenie

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie II stopnia I roku którzy otrzymali zgodę na Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o odbiór Karty do podpisu przez prowadzącego przedmiot. Uzupełnione karty należy zwrócić do COS do dnia 07.11.2019r
Dyrektor EiZ

 
Ogłoszenie

 

we wtorki Centrum Obsługi Studentów będzie czynne w godzinach 8:00-16:00. Pozostałe dni bez zmian.
 
Legia akademicka

PWSTE w Jarosławiu organizuje kolejną edycję edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Do programu przystąpić może studentka i student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Program obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
Spotkanie studentów z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu odbędzie się w dniu 15 października 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali W9 budynek J4.
Zapraszamy zainteresowanych.

 
Ogłoszenie

Wprowadzono zmiany dotyczące:
nowego regulaminu świadczeń dla studentów
terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.
przyznawania świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020

 
 
Informacja

Moduł do składania oświadczeń o dochodach za 2018r będzie dostępny od 9 września 2019r. Moduły do obsługi wniosków o stypendia zostaną uruchomione po dostosowaniu ich do wymogów Ustawy 2.0, prawdopodobnie pod koniec września 2019r.
Załączniki do oświadczeń
Strona z instrukcją wypełniania oświadczenia o dochodach
Pomoc merytoryczna: Centrum Obsługi Studentów
Pomoc techniczna:  Dział Informatyki

 
    Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ofertę stypendiów DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w roku akademickim 2020/2021. W imieniu Pana Prorektora ds. studenckich dra inż. Ryszarda Pukały uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią i rozpowszechnienie jej wśród studentów i pracowników.

Załącznik

 
 
Ogłoszenie
 

elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni.

Instrukcja

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji

 
 
    Ogłoszenie

w sprawie składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020.
Studenci studiów stacjonarnych zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 mogą je składać w terminie od 21 maja 2019 r. do 16 lipca 2019 r.

Formularz wniosku
Załącznik nr 6 do regulaminu

WAŻNE !!!

Wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy składać w w/w terminie w Centrum Obsługi Studentów