Serwisy internetowe PANS Jarosław
Strona główna

  Polityka prywatności

  Mobliny USOS PANS jest oficjalną aplikacją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, z siedzibą pod adresem Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Polska.

  Aplikacja jest przeznaczona dla członków społeczności akademickiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu (Uczelni), tj. pracowników i studentów Uczelni (Użytkowników).

  Mobliny USOS PANS umożliwia Użytkownikowi korzystanie poprzez urządzenia mobilne z udostępnionych funkcjonalności uczelnianych systemów platformy USOS.

  Dane i funkcje dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem aplikacji odzwierciedlają istniejące indywidualne prawa dostępu Użytkownika w systemach uczelnianych.

  Prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Uczelnię wynika z relacji pomiędzy Użytkownikami a Uczelnią istniejących w oparciu o przepisy dotyczące studiowania (w przypadku studentów) i zatrudnienia (w przypadku pracowników) oraz z ewentualnych rozszerzonych zgód wydanych uprzednio przez Użytkowników.

  Aby móc korzystać z aplikacji, Użytkownik musi posiadać aktywne konto studenckie bądź pracownicze w serwisach uczelnianych (tzw. konto CAS) - zalogowanie się (uwierzytelnienie) wymaga podania loginu i hasła.

  Przy pierwszym zalogowaniu Użytkownik musi dodatkowo zezwolić aplikacji na dostęp do jego danych znajdujących się w systemach Uczelni.

  Przesyłanie danych Użytkownika, w tym danych do uwierzytelnienia, odbywa się w postaci zaszyfrowanej, bezpośrednio pomiędzy urządzeniem mobilnym Użytkownika a systemami Uczelni, bez udziału stron trzecich.

  Uprawnienia do poszczególnych zasobów urządzenia mobilnego służą wyłącznie działaniu aplikacji: sekcja „Kalendarz” - zapisywanie terminów w kalendarzu osobistym, „Zdjęcia, multimedia i pliki” - wykorzystanie lokalnego bufora na ustawienia i dane tymczasowe (cache), „Inne” - dostęp do Internetu na urządzeniu oraz interakcję z mapami Google. Uczelnia nie uzyskuje dostępu do danych Użytkownika w urządzeniu ani nie umożliwia tego stronom trzecim.

  Użytkownikom wysyłane są z Uczelni powiadomienia. Można je wyłączyć w ustawieniach systemu Android dla tej konkretnej aplikacji. Sposób wyłączenia może się różnić dla poszczególnych wersji systemu.

  Jeśli Użytkownik wyda na to zgodę podczas instalacji bądź w ustawieniach prywatności, aplikacja przesyła informacje diagnostyczne w przypadku wystąpienia w niej poważnych błędów. Dane nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem i obejmują model urządzenia, wersję systemu operacyjnego Android i techniczne szczegóły błędu. Informacje służą wyłącznie doskonaleniu aplikacji.

  Pragniemy zwrócić uwagę, że firma Google zbiera dane o użytkownikach sklepu Google Play oraz systemu Android jednak nie pochodzą one z aplikacji Mobliny USOS PANS i jest to odrębna kwestia pozostającą poza relacjami Uczelni z Użytkownikiem. Uczelnia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz za przestrzeganie przez Google Play przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Przypominamy, że istotne informacje dla Użytkownika jako pracownika lub studenta w kontekście bezpieczeństwa danych znajdują się na stronach Uczelni: http://bip.pwste.edu.pl/artykul/64/176/ochrona-danych-osobowych

  Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianie. Aktualna jej wersja jest zawsze dostępna poprzez stronę informacyjną aplikacji w sklepie Google Play oraz w menu samej aplikacji. Uczelnia będzie informować Użytkowników o zmianach istotnie wpływających na założenia prywatności.

  ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław tel: (16) 624 40 93 https://pwste.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)