Serwisy internetowe PANS Jarosław
Strona główna
ostatnia migracja danych: 46 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 15 dni temu
 
Informacja dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  Szanowni Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Uprzejmie przypominam, że z dniem 30 listopada 2023 r. mija termin oddania harmonogramu IOS do Działu Obsługi Studenta.

Brak harmonogramu lub złożenie go po terminie skutkuje zgodnie z Regulaminem studiów § 15, pkt. 16 cofnięciem decyzji Dziekana.

 

 

 
Terminów zjazdów dla studentów PPiW: I rok. III rok, IV rok,V rok
 

PPiW 1 rok

PPiW pozostałe roczniki

 

 

 
Terminy konsultacji na semestr zimowy 2023/2024-Wydział EiZ
 

Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zakład Rachunkowości i Finansów

Zakład Zarządzania

Dyżury dziekanów

 

 

 
Zmiana terminu spotkania organizacyjnego dla studentów I roku kierunku Budownictwo geodezja i kartografia
 

Załącznik

 

 

 
Harmonogram spotkań organizacyjnych dla studentów I roku IIT
  Załącznik

 

 

 
Informacja  dla studentów 3 roku Pielęgniarstwa
  Załącznik

 

 

 
Opiekunowie kierunków na Instytucie Ekonomii i Zarządzania
  Załącznik

 

 

 
Harmonogram spotkań ze studentami 1 roku  IEZ
  Załącznik

 

 

 
Harmonogram zaliczeń praktyk zawodowych 2023
  Załącznik

 

 

 
Ogłoszenie
  w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na rok akademicki 2023/2024

Dla studentów II,III,IV roku :

Elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 19 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb) :

Elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 19 lipca 2023 r. do 20 września 2023 r.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim składa się tylko elektronicznie.

Dostęp do wniosków :
System USOSweb (po zalogowaniu do systemu) -> zakładka DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI

 

 

 
Ogłoszenie dotyczące terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2023/2024
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2023 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 29 czerwca 2023 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 ustalone zostały następująco:

I. Dla studentów II,III,IV roku :


1) Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :
I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 18 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.
II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku Centrum Badawczo-Dydaktycznym i Działu Obsługi Studentów)
Termin: od 18 lipca 2023 r. do 9 października 2023 r.


2) Stypendium Rektora :
I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 18 lipca 2023 r. do 8 października 2023 r.
II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku Centrum Badawczo-Dydaktycznym i Działu Obsługi Studentów)
Termin: od 18 lipca 2023 r. do 10 października 2023 r.

II. Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb) :


1) Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :
I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 7 września 2023 r. do 25 października 2023 r.
II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku Centrum Badawczo-Dydaktycznym i Działu Obsługi Studentów)
Termin: od 12 września 2023 r. do 30 października 2023 r.

III. Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):


1) Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :
I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin : od 1 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.
II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku Centrum Badawczo-Dydaktycznym i Działu Obsługi Studentów)
Termin: od 8 lutego 2024r. do 25 marca 2024 r.

Dostęp do wniosków :
System USOSweb (po zalogowaniu do systemu) -> zakładka DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI

 

 

 
Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS dla telefonów wyposażonych w system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji

 

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław tel: (16) 624 40 93 https://pwste.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)