PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 59 dni temu
 
„Legia Akademicka”
 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i skierowany jest do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy lub myślą o przyszłej służbie zawodowej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie, zapoczątkowanego 2017 roku. Obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki, realizacja teoretycznej części ochotniczego szkolenia studentów, będzie odbywać się w uczelni biorącej udział w programie. Szkolenie teoretyczne składać się będzie z 15 godzin szkolenia z modułu podstawowego oraz 15 godzin szkolenia z modułu podoficerskiego. Zajęcia będą realizowane w formie wykładów na terenie uczelni. W przypadku zakwalifikowania PWSTE w Jarosławiu do programu, teoretyczne szkolenie przeprowadzi doświadczony oficer GROM-u. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwi złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla miejsca zamieszkania studenta, wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu (ćwiczenia wojskowe), realizowana będzie w okresie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia i składać się będzie z 2 modułów szkolenia:

 1. modułu podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi;
 2. modułu podoficerskiego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Warunkiem przystąpienia do programu „Legia Akademicka” jest złożenie wniosku w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” (załącznik nr 1) oraz podpisanie klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 2). Wypełniony wniosek wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku Rektoratu lub w budynku Działu Obsługi Studenta.Koordynatorem Uczelnianym ds. Legii Akademickiej jest Grzegorz Torbiczuk.

Kontakt:

mail: grzegorz.torbiczuk@pwste.edu.pl;

telefon: 603 845 515

Projekt ma charakter ochotniczego szkolenia wojskowego. Studenci, którzy zdecydują się wziąć w nim udział, mogą na każdym etapie zrezygnować z kontynuacji szkolenia bez żadnych konsekwencji.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 
 
Ogłoszenie o ankietach w USOS
  Studencie/Studentko Pierwszego Roku,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni.Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej celem jest poznanie jakie czynniki zdecydowały o tym, że wybrałeś/wybrałaś studia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTE). Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie działań mających na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby kandydatów i studentów. Prosimy o udzielanie rzetelnych i przemyślanych odpowiedzi..
Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety:
Studia I stopnia
 1. Administracja
 2. Automatyka i Elektronika Praktyczna
 3. Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 4. Budownictwo
 5. Finanse i Rachunkowość
 6. Geodezja i Kartografia
 7. Informatyka
 8. Kosmetologia
 9. Logistyka i Spedycja
 10. Pielęgniarstwo
 11. Praca Socjalna
 12. Zarządzanie
Studia II stopnia
 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 3. Geodezja i Kartografia
 4. Pedagogika
 5. Pielęgniarstwo
 6. Praca Socjalna
 7. Zarządzanie
Studia Jednolite Magisterskie (5-letnie)
 1. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 2. Psychologia
 
 
Terminy konsultacji na semestr zimowy 2021/22 na IEZ
 
 
 
Ogłoszenie w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022
  W roku akademickim 2021/2022 kształcenie będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdanego. Szczegóły określa Zarządzenie nr 65/2021 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
Podczas zajęć odbywających się w trybie stacjonarnym należy przestrzegać Wytycznych w sprawie wymogów dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w czasie epidemii COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w roku akademickim 2021/2022.

Załączniki :

 1. Zarządzenie nr 65/2021 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022
 2. Wytycznych w sprawie wymogów dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w czasie epidemii COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w roku akademickim 2021/2022.
 3. Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie wymogów
 
 

OGŁOSZENIE

w sprawie w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów
na rok akademicki 2021/2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 12 lipca 2021 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 ustalone zostały następująco:

Dla studentów drugiego roku i wyższych lat studiów

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 14 lipca 2021 r. do 23 września 2021 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: od 14 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.:

Stypendium Rektora :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 26 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: od 26 sierpnia 2021 r. do 5 października 2021 r.

Dla studentów pierwszego roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb :
Termin: od 30 sierpnia 2021 r. do 13 października 2021 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: od 30 sierpnia 2021 r. do 20 października 2021 r.

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 1 lutego 2022 r. do 20 marca 2022 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów
Termin: od 8 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r.

Dostęp do wniosków:
System USOSweb (po zalogowaniu do systemu) -> zakładka DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI

 

 

 

 

KOMUNIKAT
 

W związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną, zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2021 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 27.04.2021 r. wprowadzono na Uczelni obowiązek realizacji wszystkich zajęć w trybie zdalnym, z wyłączeniem kierunku pielęgniarstwo w terminie od 04.05.2021 r. do 14.06.2021 r. Szczegóły w zarządzeniu poniżej:

Zarządzenie nr 43/2021 Rektora z 27.04.2021 r.

 
 
KOMUNIKAT dotyczący programu „Legia Akademicka" – edycji 2021
 

Z napływających dotychczas informacji z Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" wynika, że Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, zamierza kontynuować w bieżącym roku ochotniczy program szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka".
Do udziału w programie może zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki: posiada obywatelstwo polskie oraz jest studentem studiów I stopnia lub studiów II stopnia magisterskich.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że w PWSTE w Jarosławiu rozpoczęły się wstępne zapisy dla studentek i studentów, którzy są zainteresowani uczestnictwem w programie „Legia Akademicka". Zgłoszenia można przesyłać na adres poczty e-mail grzegorz.torbiczuk@pwste.edu.pl podając imię nazwisko, kierunek i rok studiów oraz kontakt telefoniczny.

 
 
Wytyczne prowadzenia zajęć w PWSTE
 

Prosimy o zapoznanie się wytycznymi do realizacji zajęć ze studentami.

 
 
Biblioteka PWSTE
 

Przypominamy wszystkim studentom i pracownikom uczelni, że od 1 października 2020 r.  Biblioteka PWSTE w Jarosławiu wznowiła swoją działalność i możliwe jest nie tylko wypożyczanie książek do domu, ale także korzystanie z obu czytelni z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ochrony przed zakażeniem Covid-19. Aby dodatkowo podnieść bezpieczeństwo czytelników uruchomiliśmy automatyczną wrzutnię, która znajduje się przy wejściu do budynku i pozwala na zwrot książek również poza godzinami pracy Biblioteki. Osoby preferujące tryb zdalny zapraszamy do korzystania z naszych baz danych i zbiorów cyfrowych.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej Biblioteki https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/

 
 
Odbywanie kwarantanny
 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora w w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia oraz studentów

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS dla telefonów wyposażonych w system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji