PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
 
Ankieta oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 

Szanowni studenci,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni.
Ankieta będzie dostępna do 9 czerwca 2020 r.

 1. Kierunek Administracja https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/81/
 2. Kierunek Automatyka i elektronika praktyczna https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/82/
 3. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/83/
 4. Kierunek Budownictwohttps://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/84/
 5. Kierunek Europeistyka https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/85/
 6. Kierunek Filologia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/86/
 7. Kierunek Finanse i rachunkowość https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/87/
 8. Kierunek Geodezja i kartografia pierwszego stopnia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/88/
 9. Kierunek Geodezja i kartografia drugiego stopnia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/89/
 10. Kierunek Hotelarstwo i animacja czasu wolnego https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/98/
 11. Kierunek Informatyka https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/90/
 12. Kierunek Kosmetologia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/91/
 13. Kierunek Logistyka i spedycja https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/92/
 14. Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/93/
 15. Kierunek Pedagogika pierwszego stopnia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/94/
 16. Kierunek Pedagogika drugiego stopnia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/95/
 17. Kierunek Pielęgniarstwo https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/96/
 18. Kierunek Praca socjalna https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/97/
 19. Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/99/
 20. Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/100/

 

 
 
Ogłoszenie
 

W związku z zagrożeniem koronawirusem Centrum Obsługi Studentów będzie nieczynne.Wszelkie sprawy studenckie załatwiać prosimy drogą elektroniczną, pocztą, telefonicznie, przez platformę BBB.
Nr telefonu 16 624 46 46
e-mail cos@pwste.edu.pl
Platformę BBB w godzinach od 8:00 do 15:00

 
 
Ankieta oceny jakości kształcenia przez nauczyciela akademickiego
 

Szanowni Państwo,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe na temat jakości kształcenia w Uczelni.
Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni.
Ankieta będzie dostępna do 22 maja 2020.
link do ankiety

 
 
Zmiany w systemie świadczeń dla studentów w semestrze letnim 2019/2020.
 

Wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.
Szczegóły:
TUTAJ

 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że poprzez stronę https://eprogramy.pwste.edu.pl można uzyskać dostęp do komputerów w sieci lokalnej PWSTE, z zainstalowanym oprogramowaniem licencjonowanym - między innymi Statistica i Mathlab. Logowanie - jak do domeny PWSTE-EDU (Windows na pracowniach). Należy wybrać grupę komputerów: Mathlab, Optima, geo, MsProjects..." Po ustaleniu czasu - uzyskujemy plik konfiguracyjny do połączenia poprzez zdalny pulpi. W razie problemów - prosimy o kontakt z Centrum Nauczania Zdalnego, tel: 795473496, mail: cnz@pwste.edu.pl

 
 
Ogłoszenie
 

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu
Drodzy Czytelnicy, aby przynajmniej częściowo umożliwić Wam dostęp do książek w okresie zamknięcia Biblioteki, informujemy, że cały czas działa czytelnia internetowa IBUK Libra.
Prośbę o kod dostępu proszę kierować pod adres: czytelnia@pwste.edu.pl
Więcej informacji na http://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/8f3d13e0-a77b-42c6-b49e-1074e10822b4/1//

 
 
Ogłoszenie
 

Uruchomiony został serwis prowadzenia web-konferecji. Adres serwisu: https://bbb.pwste.edu.pl
Dostęp do serwisu nie wymaga zakładania konta. Logujemy się loginem i hasłem z USOSweb-a.
Zaaktualizowane instrukcje do pobrania są dostępne tutaj: dla studentów  oraz  dla moderatorów

Do logowania nie można używać  numeru PESEL i adresu e-mail.

 

 

 
Informacja dotycząca platformy e-lerningu
 

Aby zalogować się do systemu elerningu trzeba używać jako loginy s+numer_albumu a hasło takie samo jak do systemu USOSweb. Nie można używać jako loginu adresu email i numeru pesel.
Link do platformy: https://elearning.pwste.edu.pl/moodle/login/index.php

 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do 31.05.2020 r. bez potwierdzania ich ważności w Centrum Obsługi Studentów.

 
 
Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta i rodziny studenta
 

Przed zarejestrowaniem oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dochody rodziny oraz jej skład. Dokumenty te potrzebne będą do wprowadzenia danych w oświadczeniu o dochodach.

Wykaz dokumentów : pobierz

 
 
Ogłoszenie
 

elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni.

Instrukcja

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji