PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 35 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 25 dni temu
 
Zmiana serwera poczty
 

Szanowni Państwo,
Został zmieniony serwer poczty. Interfejs WEB jest dostępny pod adresem https://mail.pwste.edu.pl.

Przy logowaniu nalezy podac pełny adres poczty imie.nazwisko@pwste.edu.pl. W razie problemu z hasłem mozna skorzystać z serwisu do zmiany/resetowania  hasła dostepnego pod adresem https://mailpasswd.pwste.edu.pl lub klikająć na stronie logowania poczty na link wsparcie techniczne.

Link to poczty jest tez dostępny z strony głównej uczelni www.pwste.edu.pl.

 

 

 

Ogłoszenie
 

w sprawie składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2020/21
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 8 czerwca 2020 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 ustalone zostały następująco:

Dla studentów II, III, IV i wyżej :
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :

  1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 8 czerwca 2020 r. do 28 września 2020 r.
  2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 15 czerwca 2020 r. do 05 października 2020 r.
Stypendium Rektora :
  1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 6 lipca 2020 r. do 28 września 2020 r.
  2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 13 lipca 2020 r. do 05 października 2020 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

  1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 7 września 2020 r. do 25  paździenika 2020 r.
  2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 12 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

  1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 1 lutego 2021 r. do 20 marca 2021 r.
  2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 8 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r.
 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do 30.09.2020 r. bez potwierdzania ich ważności w Centrum Obsługi Studentów.

 
 
Ogłoszenie
 

W związku z zagrożeniem koronawirusem Centrum Obsługi Studentów będzie nieczynne.Wszelkie sprawy studenckie załatwiać prosimy drogą elektroniczną, pocztą, telefonicznie, przez platformę BBB.
Nr telefonu 16 624 46 46
e-mail cos@pwste.edu.pl
Platformę BBB w godzinach od 8:00 do 15:00

 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że poprzez stronę https://eprogramy.pwste.edu.pl można uzyskać dostęp do komputerów w sieci lokalnej PWSTE, z zainstalowanym oprogramowaniem licencjonowanym - między innymi Statistica i Mathlab. Logowanie - jak do domeny PWSTE-EDU (Windows na pracowniach). Należy wybrać grupę komputerów: Mathlab, Optima, geo, MsProjects..." Po ustaleniu czasu - uzyskujemy plik konfiguracyjny do połączenia poprzez zdalny pulpi. W razie problemów - prosimy o kontakt z Centrum Nauczania Zdalnego, tel: 795473496, mail: cnz@pwste.edu.pl

 
 
Ogłoszenie
 

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu
Drodzy Czytelnicy, aby przynajmniej częściowo umożliwić Wam dostęp do książek w okresie zamknięcia Biblioteki, informujemy, że cały czas działa czytelnia internetowa IBUK Libra.
Prośbę o kod dostępu proszę kierować pod adres: czytelnia@pwste.edu.pl
Więcej informacji na http://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/8f3d13e0-a77b-42c6-b49e-1074e10822b4/1//

 
 
Ogłoszenie
 

Uruchomiony został serwis prowadzenia web-konferecji. Adres serwisu: https://bbb.pwste.edu.pl
Dostęp do serwisu nie wymaga zakładania konta. Logujemy się loginem i hasłem z USOSweb-a.
Zaaktualizowane instrukcje do pobrania są dostępne tutaj: dla studentów  oraz  dla moderatorów

Do logowania nie można używać  numeru PESEL i adresu e-mail.

 

 

 
Informacja dotycząca platformy e-lerningu
 

Aby zalogować się do systemu elerningu trzeba używać jako loginy s+numer_albumu a hasło takie samo jak do systemu USOSweb. Nie można używać jako loginu adresu email i numeru pesel.
Link do platformy: https://elearning.pwste.edu.pl/moodle/login/index.php

 
 
Ogłoszenie
 

elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni.

Instrukcja

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji