PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 57 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 12 dni temu
 

OGŁOSZENIE

w sprawie w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów
na rok akademicki 2021/2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 12 lipca 2021 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 ustalone zostały następująco:

Dla studentów drugiego roku i wyższych lat studiów

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 14 lipca 2021 r. do 23 września 2021 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: od 14 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.:

Stypendium Rektora :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 26 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: od 26 sierpnia 2021 r. do 5 października 2021 r.

Dla studentów pierwszego roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb :
Termin: od 30 sierpnia 2021 r. do 13 października 2021 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: od 30 sierpnia 2021 r. do 20 października 2021 r.

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: od 1 lutego 2022 r. do 20 marca 2022 r.

II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów
Termin: od 8 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r.

Dostęp do wniosków:
System USOSweb (po zalogowaniu do systemu) -> zakładka DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI

 

 
 

OGŁOSZENIE

w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2021/2022

 

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2021/2022:
Dla studentów drugiego roku i wyższych lat studiów:

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu do systemu USOSweb:
Termin: do 6 sierpnia 2021 r.
II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: do 13 sierpnia 2021 r.

Dla studentów pierwszego roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu do systemu USOSweb :
Termin: do 21 września 2021 r.
II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie do skrzynki umieszczonej w budynku J2):
Termin: do 24 września 2021 r.


 

 
 
Terminy sesji egzaminacyjnej w Instytucie Humanistycznym
 

Sesja podstawowa trwa od 15.06.2021 do 28.06.2021r.
Harmonogram (sesja egzaminacyjna):

  1. Filologia
  2. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  3. Pedagogika 2 stopnia

Harmonogram (sesja poprawkowa):

  1. Filologia
  2. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  3. Pedagogika 2 stopnia
 
 
Poczta studencka
 

Informujemy że do logowaniu do poczty studenckiej (poczta.s.pwste.edu.pl) nie należy używać hasła z USOSweb. Hasła z USOSweb nie pozwalają na dostęp do poczty studenckiej.

Hasło do poczty można ustawić za pomocą serwisu mailpasswd. Jeśli logowanie do USOSweb jest poprawne to można przez opcję "Ustawienie hasła" ustawić nowe hasło do poczty. Opcja "Resetowanie hasła" pozwala na zresetowania hasła poprzez otrzymanie wiadomości na prywatne konto mail. W treści wiadomości znajduje się odnośnik, który pozwoli na ustawienie nowego hasła do poczty studenckiej

 

 

 

KOMUNIKAT
 

W związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną, zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2021 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 27.04.2021 r. wprowadzono na Uczelni obowiązek realizacji wszystkich zajęć w trybie zdalnym, z wyłączeniem kierunku pielęgniarstwo w terminie od 04.05.2021 r. do 14.06.2021 r. Szczegóły w zarządzeniu poniżej:

Zarządzenie nr 43/2021 Rektora z 27.04.2021 r.

 
 
KOMUNIKAT dotyczący wniosków w postaci elektronicznej
 

Szanowni Studenci,
informujemy, że od 15.02.2021 r. (tj. poniedziałek) uruchamiamy w systemie USOSweb możliwość składania wniosków w postaci elektronicznej (bez konieczności składania ich w wersji papierowej).
Dostępne wnioski:
- wniosek o powtarzanie przedmiotu/semestru (wniosek będzie można zarejestrować od 22 lutego),
- wniosek o urlop,
- wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Oferta wniosków będzie na bieżąco aktualizowana.
W okresie przejściowym dopuszczalne jest także składanie wniosków w wersji papierowej.
Lokalizacja w USOSweb: DLA WSZYSTKICH » Wnioski

 
 
KOMUNIKAT dotyczący programu „Legia Akademicka" – edycji 2021
 

Z napływających dotychczas informacji z Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" wynika, że Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, zamierza kontynuować w bieżącym roku ochotniczy program szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka".
Do udziału w programie może zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki: posiada obywatelstwo polskie oraz jest studentem studiów I stopnia lub studiów II stopnia magisterskich.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że w PWSTE w Jarosławiu rozpoczęły się wstępne zapisy dla studentek i studentów, którzy są zainteresowani uczestnictwem w programie „Legia Akademicka". Zgłoszenia można przesyłać na adres poczty e-mail grzegorz.torbiczuk@pwste.edu.pl podając imię nazwisko, kierunek i rok studiów oraz kontakt telefoniczny.

 
 
Wytyczne prowadzenia zajęć w PWSTE
 

Prosimy o zapoznanie się wytycznymi do realizacji zajęć ze studentami.

 
 
Biblioteka PWSTE
 

Przypominamy wszystkim studentom i pracownikom uczelni, że od 1 października 2020 r.  Biblioteka PWSTE w Jarosławiu wznowiła swoją działalność i możliwe jest nie tylko wypożyczanie książek do domu, ale także korzystanie z obu czytelni z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ochrony przed zakażeniem Covid-19. Aby dodatkowo podnieść bezpieczeństwo czytelników uruchomiliśmy automatyczną wrzutnię, która znajduje się przy wejściu do budynku i pozwala na zwrot książek również poza godzinami pracy Biblioteki. Osoby preferujące tryb zdalny zapraszamy do korzystania z naszych baz danych i zbiorów cyfrowych.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej Biblioteki https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/

 
 
Odbywanie kwarantanny
 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora w w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia oraz studentów

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS dla telefonów wyposażonych w system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji