PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 14 godzin temu

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Studenci,
Komisja Stypendialna PWSTE w Jarosławiu informuje, iż decyzje Komisji w sprawie stypendiów są do odebrania w pokoju nr 5 budynek J2 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00 w sobotę od 8:30 do 11:30
Odebranie decyzji jest obowiązkowe!

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo
W dniach 02.12-05.12.2019 r. na naszej Uczelni odbędą się Dni Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku. W wybranych budynkach zlokalizowane będą punkty, w których możliwa będzie rejestracja. Dokładne godziny i miejsca rejestracji podane zostaną na plakatach i stronie Uczelni. Zachęcamy również do wzięcia udziału w prelekcji dotyczącej Fundacji DKMS i dawstwa szpiku, która odbędzie się 2 grudnia w auli czerwonej.
Plakat

 

 

Ogłoszenie

Rozpoczęły się zapisy studentów do programu III Edycji Legii Akademickiej. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż. Aby przystąpić do programu kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

  1. mieć obywatelstwo polskie,
  2. być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
  3. posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową,
  4. być niekaranym.
Wnioski o przystąpieniu do LA można pobrać i wypełnić w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania pokój nr 102 tel. 166244648 w godzinach 8:00 – 14:00 od wtorku do piątku. Tam również można uzyskać więcej informacji na temat programu.

 

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został powołany Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, dlatego w imieniu Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie studentom z Państwa jednostki oświatowej szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego obecnie naboru. Młodzieżowy Sejmik ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego a jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększania świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Mając zatem na uwadze wspieranie postaw obywatelskich warto zachęcać młodych, aktywnych ludzi do udziału w prowadzonym naborze.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku raz na stronie www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl.
 
Ogłoszenie

 

we wtorki Centrum Obsługi Studentów będzie czynne w godzinach 8:00-16:00. Pozostałe dni bez zmian.
 
Ogłoszenie

Wprowadzono zmiany dotyczące:
nowego regulaminu świadczeń dla studentów
terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.
przyznawania świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020

 
 
Informacja

Moduł do składania oświadczeń o dochodach za 2018r będzie dostępny od 9 września 2019r. Moduły do obsługi wniosków o stypendia zostaną uruchomione po dostosowaniu ich do wymogów Ustawy 2.0, prawdopodobnie pod koniec września 2019r.
Załączniki do oświadczeń
Strona z instrukcją wypełniania oświadczenia o dochodach
Pomoc merytoryczna: Centrum Obsługi Studentów
Pomoc techniczna:  Dział Informatyki

 
    Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ofertę stypendiów DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w roku akademickim 2020/2021. W imieniu Pana Prorektora ds. studenckich dra inż. Ryszarda Pukały uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią i rozpowszechnienie jej wśród studentów i pracowników.

Załącznik

 
 
Ogłoszenie
 

elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni.

Instrukcja

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji