Serwisy internetowe PANS Jarosław
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 45 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1333 dni temu

Wytyczne do realizacji zajęć ze studentami
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, członkowie społeczności PWSTE w Jarosławiu mają obowiązek zastosować się do poniższych wytycznych:

 1. Na terenie wszystkich budynków Uczelni obowiązkowe jest noszenie maseczek lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyłbic.

 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę (izolacja w warunkach domowych), albo sami są objęci kwarantanną (izolacja w warunkach domowych).

 3. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne.

 4. Po każdych zajęciach należy przewietrzyć pomieszczenie.

 5. Obowiązuje zakaz gromadzenia się podczas oczekiwania na zajęcia i wchodzenia do sal zajęciowych oraz wymagane jest utrzymywanie co najmniej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami.

 6. W pomieszczeniu nie może przybywać jednocześnie więcej osób niż zostało wskazane w informacji zamieszczonej na drzwiach danej sali.

 7. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, salach wykładowych, seminaryjnych oraz ćwiczeniowych należy przestrzegać następujących zasad:

 • studenci powinni zajmować tylko wyznaczone miejsca,
 • odległość między osobami siedzącymi obok siebie powinna wynosić minimum 1,5 m, a w przypadku stanowisk usytuowanych naprzeciwko należy stosować dodatkowo zasadę przemienności,
 • w miarę możliwości należy pozostawić otwarte drzwi do pomieszczeń, w których przebywają studenci
 • studenci powinni dezynfekować powierzchnie dotykowe oraz drobne przyrządy przed oraz pomiędzy zajęciami.
 1. Zajęcia o charakterze praktycznym, w tym zajęcia laboratoryjne, zajęcia praktyczne i praktyki, powinny być prowadzone z zachowaniem zaleceń określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk każdorazowo przy wejściu do budynku oraz sali zajęć, a także po każdorazowym użyciu przechowywanych przedmiotów osobistych. W przypadku laboratoriów komputerowych dopuszcza się zamiast używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcję powierzchni dotykowych przez uczestników zajęć.

 2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek:
 3. Po zakończeniu zajęć prowadzący składa w sekretariacie instytutu oświadczenie (załącznik nr 1).

Dobre praktyki:

 1. Społeczność akademicka ma obowiązek śledzenia informacji dotyczących bieżących wytycznych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia oraz Rektora.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, wszyscy stosują się do procedury postępowania dostępnej na stronie Uczelni https://www.pwste.edu.pl/covid-19-instrukcje-postepowania/
 3. Wszystkie wyżej wymienione zalecenia uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Plik oświadczenia do pobrania.

Plik do pobrania z wytycznymi.

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław tel: (16) 624 40 93 https://pwste.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)