PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 6 dni temu
 
Ogłoszenie
 

Studencie/Studentko ostatniego roku,
Uczelniana Komisja do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia prowadzi badania ankietowe w celu poznania opinii studentów na temat jakości kształcenia na Uczelni.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Zebrany materiał będzie wykorzystany w doskonaleniu jakości kształcenia na Uczelni.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i dokonanie rzetelnej oceny.
Ankieta będzie dostępna od 2020-11-18 do 2020-12-09
Ankieta jest w pełni anonimowa.
Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety:
Studia I stopnia

 1. Budownictwo https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/124/
 2. Geodezja i Kartografia https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/125/
 3. Informatyka https://ankieter.pwste.edu.pl/surveys/126/
 
 
Biblioteka PWSTE
 

Szanowni Czytelnicy,

Przypominamy, że Biblioteka będzie zamknięta do 29 listopada 2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. (Dz.U. z 6 listopada 2020 r. poz. 1972), dotyczącym ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Chcąc jednak złagodzić niedogodności z tym związane uruchamiamy pomoc zdalną dla studentów poszukujących publikacji potrzebnych do pisania prac dyplomowych lub do innych celów naukowych.

Szczegóły na stronie internetowej Biblioteki https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/index.php/2020/11/10/pomoc-zdalna-dla-studentow/

 
 
Biblioteka PWSTE
 

Przypominamy wszystkim studentom i pracownikom uczelni, że od 1 października 2020 r.  Biblioteka PWSTE w Jarosławiu wznowiła swoją działalność i możliwe jest nie tylko wypożyczanie książek do domu, ale także korzystanie z obu czytelni z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ochrony przed zakażeniem Covid-19. Aby dodatkowo podnieść bezpieczeństwo czytelników uruchomiliśmy automatyczną wrzutnię, która znajduje się przy wejściu do budynku i pozwala na zwrot książek również poza godzinami pracy Biblioteki. Osoby preferujące tryb zdalny zapraszamy do korzystania z naszych baz danych i zbiorów cyfrowych.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej Biblioteki https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/

 
 
Legitymacje studenckie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona na semestr zimowy 2019/2020 lub semestr letni roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność, bez potwierdzania ich ważności w Dziale Obsługi Studenta do momentu przywrócenia funkcjonowania działalności Uczelni oraz do 60 dni od momentu przywrócenia funkcjonowania Uczelni.

 
 
Odbywanie kwarantanny
 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora w w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia oraz studentów

 
 
Legitymacja ELS
 

Legitymacje studenckie dla I roku będą wysyłane pocztą na adres zamieszkania po ich wydrukowaniu (po złożeniu wniosku i opłaty przez studenta)

 
 
Wytyczne prowadzenia zajęć W PWSTE
 

Prosimy o zapozananie się wytycznymi do realizacji zajęć ze studentami.

 
 
Dostęp do norn PKN
 
Biblioteka PWSTE w Jarosławiu informuje, że zakupiona została licencja na dostęp do Polskich Norm (PKN). Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową Biblioteki:
 
 
Składanie wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2020/21
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 106/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 14 września 2020 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 ustalone zostały następująco:

Dla studentów II, III, IV i wyżej :
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 8 czerwca 2020 r. do 28 września 2020 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 15 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Stypendium Rektora :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 6 lipca 2020 r. do 16 października 2020 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 13 lipca 2020 r. do 21 października 2020 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 7 września 2020 r. do 25 października 2020 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 12 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 1 lutego 2021 r. do 20 marca 2021 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 8 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r.
 
 
Akdemik
 

PWSTE informuję że są wolne miejsca w akademiku. Prosimy o składanie podań poprzez system USOSweb.

 

 

 

Ogłoszenie
 

w sprawie składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2020/21
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 8 czerwca 2020 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 ustalone zostały następująco:

Dla studentów II, III, IV i wyżej :
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 8 czerwca 2020 r. do 28 września 2020 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 15 czerwca 2020 r. do 05 października 2020 r.
Stypendium Rektora :
 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 6 lipca 2020 r. do 28 września 2020 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 13 lipca 2020 r. do 05 października 2020 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 7 września 2020 r. do 25  paździenika 2020 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 12 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):
Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :

 1. elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb. Termin: od 1 lutego 2021 r. do 20 marca 2021 r.
 2. złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2).Termin: od 8 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r.
 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do 30.09.2020 r. bez potwierdzania ich ważności w Centrum Obsługi Studentów.

 
 
Ogłoszenie
 

Informujemy, że poprzez stronę https://eprogramy.pwste.edu.pl można uzyskać dostęp do komputerów w sieci lokalnej PWSTE, z zainstalowanym oprogramowaniem licencjonowanym - między innymi Statistica i Mathlab. Logowanie - jak do domeny PWSTE-EDU (Windows na pracowniach). Należy wybrać grupę komputerów: Mathlab, Optima, geo, MsProjects..." Po ustaleniu czasu - uzyskujemy plik konfiguracyjny do połączenia poprzez zdalny pulpi. W razie problemów - prosimy o kontakt z Centrum Nauczania Zdalnego, tel: 795473496, mail: cnz@pwste.edu.pl

 
 
Ogłoszen
Biblioteka PWSTE w Jarosławiu informuje, że zakupiona została licencja na dostęp do Polskich Norm (PKN). Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową Biblioteki:
ie
 

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu
Drodzy Czytelnicy, aby przynajmniej częściowo umożliwić Wam dostęp do książek w okresie zamknięcia Biblioteki, informujemy, że cały czas działa czytelnia internetowa IBUK Libra.
Prośbę o kod dostępu proszę kierować pod adres: czytelnia@pwste.edu.pl
Więcej informacji na http://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/8f3d13e0-a77b-42c6-b49e-1074e10822b4/1//

 
 
Ogłoszenie
 

Uruchomiony został serwis prowadzenia web-konferecji. Adres serwisu: https://bbb.pwste.edu.pl
Dostęp do serwisu nie wymaga zakładania konta. Logujemy się loginem i hasłem z USOSweb-a.
Zaaktualizowane instrukcje do pobrania są dostępne tutaj: dla studentów  oraz  dla moderatorów

Do logowania nie można używać  numeru PESEL i adresu e-mail.

 

 

 
Informacja dotycząca platformy e-lerningu
 

Aby zalogować się do systemu elerningu trzeba używać jako loginy s+numer_albumu a hasło takie samo jak do systemu USOSweb. Nie można używać jako loginu adresu email i numeru pesel.
Link do platformy: https://elearning.pwste.edu.pl/moodle/login/index.php

 
 
Ogłoszenie
 

elektroniczne legitymacje studenckie oraz ich duplikaty będą  wydawane po  wgraniu aktualnego zdjęcia do systemu USOSweb, po akceptacji zdjęcia należy w systemie wypęłnić wniosek oraz uiścić opłatę  na indywidualne konto studenckie. Aby sprawdzić imdywidualne konto bankowe należy kliknąc w sekcje DLA STUDENTÓW → Płatności ( model FK) → Konto bankowe uczelni.

Instrukcja

 
 
    Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS na system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitymacje studenckie dla I roku będą wydawane przez pracowników Centrum Obsługi Studentów na zajęciach praktycznych , ćwiczeniach oraz laboratoriach do końca Października 2020 roku.