Serwisy internetowe PWSTE Jarosław
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 39 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 5 godz. temu
 
VI edycja programu Legia Akademicka
 

Program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień podoficerski i myślą ewentualnie o przyszłej służbie zawodowej.

Nasza Uczelnia aktywnie uczestniczy w kolejnych edycjach ochotniczego szkolenia studentów w ramach programu Legia Akademicka. Zmianie uległa dotychczasowa formuła odbywania ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Studenci pragnący wziąć udział w szkoleniu z modułu podoficerskiego, gdyż tylko taki będzie realizowany w Uczelni, muszą znajdować się już po odbyciu szkolenia podstawowego, i posiadać stopień szeregowego (starszego szeregowego). W PWSTE szkolenie podoficerskie będzie realizowane w części teoretycznej w miesiącach kwiecień – maj, natomiast praktyczne na terenie wojskowych ośrodków szkoleniowych w miesiącach lipiec – sierpień 2023 roku. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Przypominam, że w przypadku nieposiadania przeszkolenia podstawowego, student może zrealizować je w ramach odbywania dobrowolnej służby wojskowej (szkolenie trwa wtedy 28 dni) lub w ramach WOT (szkolenie podstawowe trwa 16 dni). W celu odbycia szkolenia, chętni powinni się zgłosić indywidualnie do właściwego terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego (dawne WKU) i zadeklarować chęć odbycia takiego szkolenia. W załączeniu do wypełnienia przesyłam:

 1. Wniosek o przystąpieniu do programu.
 2. Dane antropometryczne.
 3. Klauzulę RODO.

Wypełnione i podpisane dokumenty można po zeskanowaniu wstępnie przesłać emailem na adres poczty: grzegorz.torbiczuk@pwste.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Prorektorów PWSTE, znajdującym się w budynku Rektoratu PWSTE.

 

 

 
Terminy sesji egzaminacyjnej w Instytucie Humanistycznyn
 

Terminy w sesji podstawowej:

 1. Hotelarstwo i animacja czasu wolnego
 2. Administracja 1 stopnia
 3. Administracja 2 stopnia

 

 

 
Terminy sesji egzaminacyjnej w Instytucie Humanistycznyn
 

Terminy w sesji podstawowej:

 1. Filologia
 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 3. Psychologia

Terminy sesji poprawkowej:

 1. Filologia
 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 3. Psychologia

 

 

 
Uwaga studentki i studenci „szkolenie wojskowe"
 

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów zainteresowanych ochotniczym szkoleniem wojskowym w ramach Legii Akademickiej, bądź też inną formą odbycia służby wojskowej, na spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego (dawne WKU) w Jarosławiu.

Spotkanie odbędzie się w środę, w dniu 18.01.2023 r. w budynku Instytutu Ochrony Zdrowia
w sali W10, początek o godzinie 10.00.

 

 

 
Informacja dotycząca realizacji programu Legia Akademicka ( VI edycja)
 

Uwaga studentki i studenci zainteresowani szkoleniem wojskowym w ramach Legii Akademickiej. Nasza Uczelnia będzie się ubiegać o przystąpienie do VI edycji ochotniczego szkolenia studentów w ramach programu Legia Akademicka. Zmianie uległa dotychczasowa formuła odbywania ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Studenci pragnący wziąć udział w szkoleniu z modułu podoficerskiego, gdyż tylko taki będzie realizowany na Uczelni, muszą być już po odbyciu szkolenia podstawowego, czyli po przysiędze. Można to zrealizować w ramach odbywania dobrowolnej służby wojskowej (szkolenie trwa wtedy 28 dni) lub w ramach WOT (szkolenie podstawowe trwa 16 dni). W celu odbycia szkolenia, chętni powinni się zgłosić indywidualnie do właściwego terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego (dawne WKU) i zadeklarować chęć odbycia takiego szkolenia. Dopiero po ukończeniu w/w szkolenia, można będzie w ramach Legii odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne już w części podoficerskiej. PWSTE nie ma jeszcze oficjalnej decyzji z ministerstwa, ale prawdopodobnie szkolenie podoficerskie będzie realizowane w części teoretycznej w maju natomiast praktyczne w miesiącach lipiec – sierpień przyszłego roku.

 

 

 
Wykaz konsultacji w Instytucie Inżynierii Technicznej
 

 Wykaz konsultacji dostępny jest w tym poniższej stronie:

link

 

 

 
Opiekunowie kierunków w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia
 1. I rok - mgr Grzegorz Torbiczuk
 2. II rok- mgr Aleksander Zawadzki
 3. III -mgr Mariusz Rabka

Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia

 1. I rok- dr Katarzyna Rawska
 2. II rok - dr Krzysztof Pobuta

Finanse i Rachunkowość

 1. I rok - dr Anna Miarecka
 2. II rok - dr Małgorzata Wilczyńska
 3. III rok - dr inż Monika Krajewska
Zarządzanie I stopień
 1. I rok - dr inż Katarzyna Kucab-Bąk
 2. II rok - dr Waldemar Zadworny
 3. III rok - dr inż. Lucyna Szczygieł

Zarządzanie II stopień

 1. I rok - dr Andrzej Olak
 2. II rok- dr Dariusz Kłak

 

 

 
OGŁOSZENIE dotyczące terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2022/2023
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 14 lipca 2022 r. terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 ustalone zostały następująco:

Dla studentów II,III,IV roku :
Termin: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

 1. Stypendium Rektora :
  I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
  Termin: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
  II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2)
  Termin: od 18 lipca 2022 r. do 09 października 2022 r.
 2. Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych :
  I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
  Termin: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
  II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za pośrednictwem poczty lub przez złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2)
  Termin: od 18 lipca 2022 r. do 09 października 2022 r.

Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

 1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :
  I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
  Termin : od 1 lutego 2023 r. do 20 marca 2023 r.
  II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2)
  Termin: od 8 lutego 2023r. do 25 marca 2023 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb) :

 1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora :
  I Etap – elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych po zalogowaniu do systemu USOSweb:
  Termin: od 7 września 2022 r. do 25 października 2022 r.
  II Etap – złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Dziale Obsługi Studentów (za złożenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w budynku J2)
  Termin: od 12 września 2022 r. do 30 października 2022 r.

Dostęp do wniosków :

System USOSweb (po zalogowaniu do systemu) -> zakładka DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI

 
 
Aplikacja mobilna systemu USOS

Aplikacja Mobliny USOS dla telefonów wyposażonych w system Android jest dostępna do pobrania w Sklepie Google Play.  Link do pobrania aplikacji
Polityka prywatności Mobilny USOS
Instrukcja instalacji

 

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław tel: (16) 624 40 93 https://pwste.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)