Logowanie do systemu

Aby wypełnić oświadczenie o dochodach konieczne jest zalogowanie się do systemu USOSweb. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę USOSweb.

LINK DO STRONY:

USOSweb

Po wejściu na stronę logujemy się na nasze konto używając loginu (s+numer albumu) i hasła (Rys.1).

Rys.1 Okno logowania w systemie USOS

Po wprowadzeniu danych klikamy zaloguj, jeżeli wprowadzono poprawne dane zostaniesz przeniesiony do strony głównej systemu.