PWSTE - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Deklaracja dostępności

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu USOSweb zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu USOSweb. Deklaracja dostępności dotyczy serwisu USOSweb dostępnego pod adresem usosweb.pwste.edu.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 01.10.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 31.03.2021 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.10.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

d